Das Base DMS Elektronik

• Kurumsal doküman yönetim sistemi ihtiyacına yönelik tasarlanabilir platform
• Gelen, Giden Evrak ve İç Yazışmaların elektronik ortam da yönetilmesi
• Elektronik arşiv ile entegre çözüm
• Haberleşme birimi otomasyonu modülü ile DYS sisteminin fiziksel belge yönetim ihtiyacının karşılanması