Das Central Capture Dağıtık Doküman Tarama ve İletim Platformu

Das Central Capture Dağıtık Doküman Tarama ve İletim Platformu

• Production tarayıcıların yüksek kapasitede ve verimli kullanımı
• Parametrik alt yapısı ile belge/bilgi dönüşümünü yönetebilen platform
• Farklı sistemlere hazır entegrasyon modüleri
• Operasyon maliyetini azaltan kullanım ve yönetim özellikleri