İmza Bölge Analizi Çözümü

 

Amaç:

•Dokümanda imza arama

•Doküman üzerinde imzanın tespit edilmesi

•Doküman üzerinden imzanın yerinin bulunması

•İmzanın dokümandan ayrıştırılması

 

Faydaları: 

•İmza ile ilgili süreçlerin hızlı ve az maliyetle gerçekleştirilebilmesi

•Yasal olarak  kontrol edilmesi gereken imza atılıp atılmadığı bilgisinin yazılımla otomatik olarak yapılabilmesi

•Manuel işleme gerek kalmaması

•İmzanın otomatik kesilerek  yüksek ağ transfer maliyetinin önlenmesi

•Uzun işlem süresinin ortadan kaldırılması

•İmza kesme sürecinin verimliliğin artırılması

•İmza kontrolünün kolaylaştırılması

•Arşivde bulunan imzaların erişilebilir olması

•Arşiv ve içerik yönetim sistemleri ile arka planda veya sorgulama anında çalışabilme