DasDiffusion (Dağıtık Doküman Tarama ve İletim Platformu)

DasDiffusion (Dağıtık Doküman Tarama ve İletim Platformu)

Günümüzün rekabetçi ortamında, “dokümanın oluştuğu yerde iş süreçleri ile entegre edilmesi” için gelişmiş bir tarama platformu sunar.
Devlet kurumları, bankacılık sektörü, sigortacılık sektörü gibi bayi, şube veya il teşkilatı olan, çoğrafi olarak çok bölgeye yayılmış kurumsal
yapıların tarama, veri yakalama ihtiyacını mükemmel bir şekilde çözer.

• Tarayıcı paylaşımı ile tarayıcıyı paylaşılmış yazıcı gibi kullanarak ilk sahip olma maliyetini düşürür
• Merkezi yönetim ile kurumunuzdaki tarayıcıların yönetim ve yedek parça maliyeti kontrol altına alınır
• Tüm profil ve tarama ayarlarının ve doküman tiplerinin merkezden ayarlanması ile son kullanıcı eğitim maliyetini ortadan kaldırır
• Şube ve Bölge yapılarındaki, doküman, sistem ve prosesleri izleyerek operasyon maliyetini minimize eder
• Gelişmiş loglama mekanizması ile hata tespiti ve raporlama kolaylaşır
• SDK ve eklenti alt yapısı sayesinde kendi sistemlerinizle tarama ve resim işleme süreçleri ile kolay entegre edilebilir yapı sunar
• Ağ alt yapısı yüzünden aktaramadığınız,çok sayıda sayfadan oluşan dokümanlar zaman aşımı aldığınız,e-posta sistemlerinde geç iletilen
belgelerinizi istediğiniz önceliğe göre aktarabilir
• Farklı uygulama ve arayüzler ile tarama imkanı sunar (web,windows,sharepoint,office,tuş,kurumsal)