Das Diffusion De-Central ID Signature Control Processing (İmza Bölge Analizi Çözümü)

Das Diffusion De-Central ID Sıgnature Control Processing (İmza Bölge Analizi Çözümü)

• Provizyon süreci yerine kesilmiş imzanın gösterilmesi ile insan kaynak kullanımı artışı
• Taranmış veya faksla gelen dokümanlar içerisinde elle atılan bir imza olup olmadığının belirlenmesi
• İmza varsa dokümandaki yerinin sayfa ve koordinat cinsinden belirlenmesi
• Form tipinden bağımsız her türlü doküman üzerinde çalışılabilmesi
• Dokümanda barkod olup olmamasına bakılmadan analizin gerçekleştirilmesi
• Belirlenen imzanın otomatik olarak kesilebilmesi